مقالات

استفاده غیر تجاری از هوش تجاری، کلید تحقق کامل دولت الکترونیکی

استفاده غیر تجاری از هوش تجاری، کلید تحقق کامل دولت الکترونیکی

در این مقاله ابتدا به بررسی مفاهیم و شناخت مأموریت‌های دولت الکترونیکی پرداخته شده و تأملی بر وضعیت موجود و مطلوب ما را به کشف خلأهای موجود در وضعیت موجود آن رهنمون ساخته است. توضیحات بیشتر ...

ایجاد انبارداده سازمانی بعنوان تسهیلگر بهره برداری از داده‌کاوی

ایجاد انبارداده سازمانی بعنوان تسهیلگر بهره برداری از داده‌کاوی

هدف مقاله بررسی نقش ایجاد انباردادههای سازمانی در شناخت هرچه بهتر و دقیق تر داده های سازمان می باشد. توضیحات بیشتر ...