عضویت

شرکت «معماران عصر دانش» جهت تعامل هر چه بیشتر با سایر شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و رایانه، امکان شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های داخلی و خارجی، به‌روز نگهداشتن و ارتقاء روزانه دانش شرکت، ارتباط با حوزه‌های آکادمیک داخلی و خارجی و استفاده از مجوزهای لازم برای تولید و ارائه نرم‌افزار، در انجمن‌ها و گروه‌های زیر عضو شده است:
  • شورای عالی انفورماتیک کشور
  • نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
  • انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران
  • انجمن انفورماتیک ایران
  • انجمن کامپیوتر ایران