برگزاری کارگاه آموزشی داده‌کاوی توسط شرکت معماران عصر دانش در ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی


تاريخ انتشار: ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۰