سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی - ستان - سازمان بورس و اوراق بهادار روز 3شنبه مورخ 23/12/1391 رسما افتتاح شد


تاريخ انتشار: ‏۱۳۹۱/۱۲/۲۳