موسسه فرهنگی هنری ترسیم‌گران کانون سرگرمی (استودیو بازی‌سازی تریکس)

استودیوی بازی سازی تریکس (Trix) با ترکیبی از خلاقیت، انگیزه و تجربه، با رویکردی نوین در حوزه تولید بازی و با تمرکز بر بازی های آنلاین موبایل، فعالیت خود را در سال ۱۳۹۴ آغاز نموده است. این استودیو در سال ۱۳۹۶ با عنوان مجوز فرهنگی هنری به تأیید وزارت ارشاد رسیده و با نام موسسه فرهنگی هنری ترسیم‌گران کانون سرگرمی از بنیید ملی بازی‌های رایانه‌ای پروانه فعالیت اخذ نموده است.
استودیو تریکس تا کنون بیش از ۷ بازی موبایلی و یک بازی رومیزی تولید نموده است. همچنین کسب تندیس خلاقیت از نهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال را در کارنامه خود دارد.