سامانه ثبت نام مکانیزه متقاضیان انتخاب صادرکنندگان نمونه (نمونش استانی)

 این سامانه در راستای اعتلای فرهنگ صادرات و ارج نهادن به تلاش و کوشش فعالان این مهم و طبق اهداف صادراتی برنامه پنجم توسعه کشور اقدام به شناسائی الگوهای موفق در عرصه صادرات استان و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی پیاده سازی میشود.


نام کارفرما : سازمان توسعه تجارت ایران