سامانه مدیریت اطلاعات هوانوردی (NOTAM)

این پروژه به سفارش شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در سال ۱۳۹۶ طراحی و تولید شده است. این سامانه به عنوان یک سیستم اطلاعاتی قابلیت تعریف و نمایش پارامترهای مختلف مؤثر در نقشه هوانوردی ایران را دارا می‌باشد و به کارشناسان مراکز کنترل پرواز امکان مشاهده گرافیکی و گزارشگیری بر خط از پیام‌ها و اطلاعات مخابره شده هوانوردی را  ارائه می‌نماید.

نام کارفرما : شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران