سامانه جامع بازرسی و رسیدگی به تخلفات صنفی

سامانه جامع بازرسی و رسیدگی به تخلفات صنفی جهت تسریع در رسیدگی به امور پرونده ها و همچنین یکپارچه سازی و امکان استعلام اطلاعات به سفارش سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان طراحی و پیاده سازی شده است.

نام کارفرما : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان