سامانه ثبت نام آنلاین نمایشگاههای استانی کتاب

این سامانه با ایجاد امکانات لازم برای ثبت نام آنلاین ناشران کشور و بکارگیری ابزارهای لازم جهت طبقه بندی اطلاعات، استخراج گزارش های متنوع در خصوص ناشران و کتابهای منتشر شده، توانایی مدیریت اطلاعات ناشران برای شرکت در نمایشگاه های استانی را در اختیار موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران قرار میدهد. از مزایای ویژه این سامانه، می‌توان عدم نیاز به حضور فیزیکی نمایندگان ناشران از سراسر کشور را برشمرد

نام کارفرما : موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران