سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان)

طبق این قرارداد شرکت معماران عصر دانش پس از شناخت کامل نیازهای کارفرما، سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار(سامانه ستان) را بر پایه تکنولوژی .NET پیاده سازی خواهد نمود.
از ویژگی های این پروژه پیاده سازی کامل ابزارهای امنیتی و امضای دیجیتال، سیستم مدیریت گردش کار برای پیاده سازی فرآیندهای سازمانی، سیستم مدیریت محتوا، سیستم تیکتینگ و سیستم تبادل آنلاین اطلاعات با نهادهای مالی میباشد.
در این پروژه حدود ۴۰ فرآیند سازمانی بصورت کارتابلی پیاده سازی خواهد شد


نام کارفرما : سازمان بورس و اوراق بهادار