پروژه ملی شبکه بازرسی و نظارت مردمی - شبنم

پروژه ملی شبکه بازرسی و نظارت مردمی - شبنم - پس از گذشت ۸ ماه در شهریور۱۳۹۱ توسط شرکت معماران عصر دانش که در طراحی و تولید آن مشارکت داشته است با موفقیت به پایان خواهد رسید.
شایان ذکر است هم اکنون این پروژه وارد فاز توسعه شده است.
کارفرمای این پروژه شرکت خدمات انفورماتیک راهبر میباشد.

بخشی از توضیحات طرح به نقل از وب سایت رسمی پروژه شبنم:
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي بخش تجارت و شبكه توزيع كالا، براي مبارزه توزيع كالاي قاچاق و جعلي، اقدام به ايجاد سامانه شبكه بازرسی و نظارت مردمي نموده است.
اهداف و مزاياي طرح
امکان سیاست‌گذاری دولت در كنترل بازار و تسهیل در اجرای آن
اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه توزيع كالا
افزایش امنیت بازار و جلوگیری از توليد و توزيع كالاي جعلي و قاچاق
افزايش اطمينان مردم نسبت به اصالت و كيفيت كالا
امكان راستي‌آزمايي اصل بودن كالا در هنگام خريد توسط مردم
حمايت از توليد داخل و واردكنندگان قانوني
استفاده از فناوري‌هاي نوين براي برخورد دقيق‌تر و سريع‌تر با متخلفين
شناسايي كالاهاي غيرمجاز توليد شده يا وارد شده
رهگيري كليه كالاهاي وارداتي و توليدات داخل از توليد تا مصرف
طرح شبكه بازرسي نظارت مردمي در حقيقت ايجاد سامانه‌اي را دنبال مي‌كند كه در آن همه مردم مي‌توانند، تنها با داشتن يك گوشي تلفن همراه داراي دوربين، و با استفاده از نرم‌افزاري كه در اختيار ايشان قرار گرفته است، علاوه بر اطمينان از اصالت كالاي خريداري شده و ياري دولت در شناسايي عوامل توزيع كالاي قاچاق و جعلي، از مشوق‌هاي اعتباري نيز برخوردار گردند. در واقع اين طرح ضريب نفوذ بازرسي و كنترل كالاهاي قاچاق و غير مجاز را گسترش مي‌دهد

نام کارفرما : شرکت خدمات انفورماتیک راهبر