پورتال شرکت خدمات فنی رنا (خدمات پس از فروش سایپا دیزل)

انتخاب شرکت معماران عصر دانش به عنوان مجری پروژه طراحی و پیاده سازی پورتال شرکت خدمات فنی رنا(خدمات پس از فروش سایپا دیزل)
شرکت معماران عصر دانش پس از انتخاب در مناقصه شرکت خدمات فنی رنا، تیرماه ۱۳۹۱ قرارداد طراحی و پیاده سازی پورتال سازمانی را با این شرکت منعقد نمود.
طبق این قرارداد شرکت معماران عصر دانش پس از شناخت کامل نیازهای کارفرما، پرتال رسمی شرکت خدمات فنی رنا را بر پایه تکنولوژی MVC پیاده سازی خواهد نمود.
از ویژگی های این پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت محتوا، مدیریت فایل، سیستم تیکتینگ و نوبت دهی آنلاین میباشد.


نام کارفرما : شرکت خدمات فنی رنا(خدمات پس از فروش سایپا دیزل)