نرم افزار های سفارش مشتری

بسیاری از مدیران، نیازمند افزارهایی هستند که با توجه به شرایط و نیاز های خاص سازمانشان طراحی شده باشد و فرآیندهای کسب و کار آنها را پوشش دهد و بر این نکته مهم واقفند که نرم افزارهای آماده و از پیش ساخته شده همیشه پاسخگوی تمام نیازهای سازمان آنها نمی باشد.
شرکت معماران عصر دانش، محور اصلی خدمات خود را در زمینه ارائه راه حل های جامع نرم افزاری برای خلق نرم افزار های کاربردی خاص مورد نیاز سازمانها قرار داده است و تا کنون در این زمینه کارنامه موفقی را از خود بجا گذاشته است.