مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش، جزء جدایی ناپذیر از خدمات به سازمان هاست، شرکت معماران عصر دانش، تلاش در جهت بسط و گسترش فرهنگ مورد نیاز و آماده سازی نیروی متخصص در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات را سرلوحه حرکت خود قرار داده است و از این رو، تا کنون اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متفاوت در زمینه های تخصصی مختلف نموده است و تجربیات خود را در قالب این دوره ها به افراد و سازمان ها انتقال داده است.
همچنین این شرکت آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امنیت و امضای دیجیتال، محیا کردن زیر ساخت نرم افزاری مورد نیاز سازمان ها، مشاوره در زمینه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات و فرآیند های سازمانی و سایر زمینه های تخصصی نرم افزار می باشد.