خدمات

 

نرم افزار های سفارش مشتری

بسیاری از مدیران، نیازمند افزارهایی هستند که با توجه به شرایط و نیاز های خاص سازمانشان طراحی شده باشد و فرآیندهای کسب و کار آنها را پوشش دهد و بر این نکته مهم واقفند که نرم افزارهای آماده و از پیش ساخته شده همیشه پاسخگوی تمام نیازهای سازمان آنها نمی باشد. شرکت معماران عصر دانش، محور اصلی خدمات خود را در زمینه ارائه راه حل های جامع نرم افزاری برای خلق نرم افزار های کاربردی خاص مورد نیاز سازمانها قرار داده است و تا کنون در این زمینه کارنامه موفقی را از خود بجا گذاشته است. توضیحات بیشتر ...

داده کاوی و هوش تجاری

امروزه سازمان ها برای حفظ بقا و کسب مزیت رقابتی بدنبال بهره گیری هر چه بیشتر از داده ها، اطلاعات و دانش موجود در سازمان و محیط سازمان برای بهبود در تصمیم گیری در سطوح عالی، استراتژیک و عملیاتی هستند و این بهبود با استقرار انبارهای داده سازمانی و هوش تجاری برای تجمیع، یکپارچه سازی و تجزیه و تحلیل داده ها و کشف دانش پنهان در اطلاعات سازمان با استفاده از تکنیک های داده کاوی سازمان بدست می آید. شرکت معماران عصر دانش با استفاده از دانش و تخصص در زمینه هوش تجاری و داده کاوی و بهره گیری از نرم افزارهای کارآمد در زمینه تجمیع اطلاعات و ایجاد یکپارچگی در سطح داده ها و فرآیند های سازمانی و نیز بکارگیری ابزارهای مناسب جهت نمایش خروجی تجزیه و تحلیل و گزارشات مدیریتی در قالب داشبوردهای مدیریتی هوش سازمانی را برای شما به ارمغان خواهد آورد. توضیحات بیشتر ...

امنیت و امضای دیجیتال

با توجه به ضرورت ایجاد امنیت در زمینه نرم افزار های کاربردی، شرکت معماران عصر دانش در زمره شرکت های پیشرو در عرصه امنیت و امضای دیجیتال و تامین زیر ساخت نرم افزاری استفاده از کلید عمومی قرار گرفته است طی سالهای اخیر در چندین پروژه ملی قابلیت امنیتی مورد نیاز را با موفقیت پیاده سازی نموده است. تامین امنیت اطلاعات با پوشش چهار اصل امنیت در تبادلات الکترونیکی یعنی احراز هویت، محرمانگی اطلاعات، انکار پذیری تبادلات و جامعیت داده ها با بهره گیری از دانش و تخصص موجود در شرکت معماران عصر دانش محقق خواهد بود. توضیحات بیشتر ...

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش، جزء جدایی ناپذیر از خدمات به سازمان هاست، شرکت معماران عصر دانش، تلاش در جهت بسط و گسترش فرهنگ مورد نیاز و آماده سازی نیروی متخصص در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات را سرلوحه حرکت خود قرار داده است و از این رو، تا کنون اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متفاوت در زمینه های تخصصی مختلف نموده است و تجربیات خود را در قالب این دوره ها به افراد و سازمان ها انتقال داده است. همچنین این شرکت آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امنیت و امضای دیجیتال، محیا کردن زیر ساخت نرم افزاری مورد نیاز سازمان ها، مشاوره در زمینه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات و فرآیند های سازمانی و سایر زمینه های تخصصی نرم افزار می باشد. توضیحات بیشتر ...