مدل‌های provider در Entity Framework 6

Entity Framework در حال حاضر با مجوز متن-باز توسعه پیدا می‌کند و EF6 و نسخه‌های بعد از آن همراه به همراه .NET Framework ارائه نخواهند شد. این موضوع ممکن است مزایای زیادی داشته باشد اما providerها مجبور می‌شوند با assemblyهای EF6 هم build شوند. این به این معنی است که providerهای که EF5 و پایین‌تر تا زمانی که دوباره build نشوند با EF6 کار نخواهند کرد.
Providerهایی که تا حال حاضر برای EF6 وجود دارند:

Microsoft SQL Server provider

در پکیج اصلی Entity Framework ارائه شده استMicrosoft SQL Server Compact Edition provider
در این پکیج ارائه شده است

 Devart dotConnect Data Providers

از اینجا قابل دریافت است. نسخه Express این Providerها مجانی است اما برای استفاده از امکانات بیشتر جدول قیمت را مشاهده کنید.Firebird Providers

در این پکیج ارائه شده است


با توجه به وابستگی کمتر این نسخه از Entity Framework به کلاس‌های پایه در ADO.NET ساخت Provider راحت‌تر شده است و به نظر می‌رسد به زودی شرکت‌های تولید کننده دیتابیس یا کاربران آنها Providerهای مربوطه را تولید و ارائه کنند.
نام نویسنده: صابر سلیمانی |منبع:Entity Framework Providers for EF6

Rebuilding EF providers for EF6