نصب دات نت فریم ورک ۳.۵ بر روی ویندوز ۸

فرض کنیم فایل‌های نصب ویندوز در مسیر F:\Win8 قرار دارند. برای نصب دات نت فریم ورک ۳.۵ بدون دانلود، Command Prompt را به صورت Run as Administrator اجرا می‌کنیم.
سپس با دستور CD به مسیر F:\Win8\Source\sources می‌رویم و دستور زیر را اجرا می‌کنیم:
Dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:F\Win8\Source\sources\sxs /LimitAccess


نام نویسنده: صابر سلیمانی |منبع:http://support.microsoft.com/kb/2785188